Kệ & Xe & Đĩa

 Đĩa đập móp chữ nhật Đĩa đập móp chữ nhật
720,000₫
 Đĩa đập móp hình con sò Đĩa đập móp hình con sò
650,000₫
 Đĩa đập móp ovoan Đĩa đập móp ovoan
615,000₫
 Đĩa đập móp tròn hoa Đĩa đập móp tròn hoa
1,150,000₫
 Đĩa đập móp vuông Đĩa đập móp vuông
700,000₫
 Đĩa kiểu tam giác 13cm Đĩa kiểu tam giác 13cm
456,000₫
 Đĩa kiểu tam giác 22cm Đĩa kiểu tam giác 22cm
684,000₫
 Đĩa kiểu tam giác 30cm Đĩa kiểu tam giác 30cm
924,000₫
 Đĩa kiểu tam giác 40cm Đĩa kiểu tam giác 40cm
1,860,000₫
 Đĩa kiểu tam giác 9cm Đĩa kiểu tam giác 9cm
398,000₫
 Đĩa trưng bày lỗ Đĩa trưng bày lỗ
2,050,000₫
 Kệ 1/1 Kệ 1/1
220,000₫

Kệ 1/1

220,000₫

 Kệ 1/2 Kệ 1/2
180,000₫

Kệ 1/2

180,000₫

 Kệ chân đen 2 khay sứ 1/2 Kệ chân đen 2 khay sứ 1/2
1,050,000₫
 Kệ dĩa bánh 2 tầng Kệ dĩa bánh 2 tầng
360,000₫
 Kệ dĩa bánh 3 tầng Kệ dĩa bánh 3 tầng
450,000₫
 Kệ ghế 3 rổ nhựa Kệ ghế 3 rổ nhựa
2,600,000₫
 Kệ khay dọc (Inox 304) Kệ khay dọc (Inox 304)
60,000₫
 Kệ khay ngang (Inox 304) Kệ khay ngang (Inox 304)
140,000₫
 Kệ Khung đen 3 tô Inox Kệ Khung đen 3 tô Inox
1,450,000₫
 Kệ thắt lưng ong lớn Kệ thắt lưng ong lớn
1,580,000₫
 Kệ thắt lưng ong nhỏ Kệ thắt lưng ong nhỏ
940,000₫
 Kệ thắt lưng ong trung Kệ thắt lưng ong trung
1,260,000₫
 Kệ tròn 6 đĩa nhỏ Kệ tròn 6 đĩa nhỏ
620,000₫
 Kệ tròn cao Kệ tròn cao
170,000₫

Kệ tròn cao

170,000₫

 Kệ tròn sọc đứng lớn Kệ tròn sọc đứng lớn
500,000₫
 Kệ tròn sọc đứng nhỏ Kệ tròn sọc đứng nhỏ
400,000₫
 Kệ tròn sọc đứng trung Kệ tròn sọc đứng trung
450,000₫
 Kệ tròn thấp Kệ tròn thấp
140,000₫
 Kệ tròn trung Kệ tròn trung
160,000₫
 Kệ trưng bày nhỏ EAST Kệ trưng bày nhỏ EAST
498,000₫
 Kệ trưng bày tròn EAST Kệ trưng bày tròn EAST
336,000₫
 Kệ trưng bày tròn lớn Kệ trưng bày tròn lớn
420,000₫
 Kệ trưng bày tròn nhỏ Kệ trưng bày tròn nhỏ
312,000₫
 Kệ trưng bày tròn trung Kệ trưng bày tròn trung
372,000₫
 Kệ trưng bày vuông lớn Kệ trưng bày vuông lớn
456,000₫
 Kệ trưng bày vuông nhỏ Kệ trưng bày vuông nhỏ
312,000₫
 Kệ trưng bày vuông trung Kệ trưng bày vuông trung
372,000₫
 Kệ võng Kệ võng
1,200,000₫

Kệ võng

1,200,000₫

 Kệ vuông hình tháp lớn Kệ vuông hình tháp lớn
930,000₫