Dao

Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38x10
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 400gr Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38x10
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 400gr
550,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 36x11
Chất Liệu: inox + nhựa 
Trọng Lượng: 500gr Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 36x11
Chất Liệu: inox + nhựa 
Trọng Lượng: 500gr
550,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 8cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 110gr Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 8cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 110gr
126,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 
Chất Liệu: 
Trọng Lượng: Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 
Chất Liệu: 
Trọng Lượng:
108,000₫

Dao 807

108,000₫

Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 33cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 570gr Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 33cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 570gr
350,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 26cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 120gr Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 26cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 120gr
75,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 30cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 120gr Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 30cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 120gr
80,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 26cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 120gr Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 26cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 120gr
135,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 30cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 120gr Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 30cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 120gr
140,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 12cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 150gr Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 12cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 150gr
70,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 7.5cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 100gr Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 7.5cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 100gr
60,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 33cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 570gr Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 33cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 570gr
350,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 34cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 1kg Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 34cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 1kg
350,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 30x10
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 570gr Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 30x10
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 570gr
360,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 30x10
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 570gr Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 30x10
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 570gr
360,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 8cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 220gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 8cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 220gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà
168,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 9cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 250gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 9cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 250gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà
174,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 6cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 170gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 6cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 170gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà
156,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 7cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 200gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 7cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 200gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà
162,000₫
Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 280gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 280gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà
410,000₫
Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 280gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 280gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà
410,000₫
Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 280gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 280gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà
410,000₫
Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 280gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 280gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà
410,000₫
Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 280gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 280gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà
410,000₫
Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 33cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 220gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 33cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 220gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà
390,000₫
Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 33cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 220gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 33cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 220gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà
390,000₫
Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 33cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 220gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 33cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 220gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà
390,000₫
Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 33cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 220gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 33cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 220gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà
390,000₫
Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 33cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 220gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 33cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 220gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà
390,000₫
Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 27cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 150gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 27cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 150gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà
330,000₫
Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 27cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 150gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 27cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 150gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà
330,000₫
Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 27cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 150gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà Thương Hiệu: EAST
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 27cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 150gr
Dao bếp cao cấp, với chất liệu thép không gỉ, phù hợp sử dụng trong gian bếp của mọi nhà
330,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 150gr Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 150gr
324,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 19cm
Chất Liệu: inox 
Trọng Lượng: 170gr Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 19cm
Chất Liệu: inox 
Trọng Lượng: 170gr
360,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 22cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 190gr Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 22cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 190gr
384,000₫