Bếp

 Bào 3 lưỡi lớn Bào 3 lưỡi lớn
900,000₫
 Bào 3 lưỡi nhỏ Bào 3 lưỡi nhỏ
800,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 38x6
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 1kg Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 38x6
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 1kg
1,500,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 800gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 800gr
250,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38x10
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 400gr Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38x10
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 400gr
550,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 36x11
Chất Liệu: inox + nhựa 
Trọng Lượng: 500gr Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 36x11
Chất Liệu: inox + nhựa 
Trọng Lượng: 500gr
550,000₫
Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 8cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 110gr Thương Hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 8cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 110gr
126,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 150gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 150gr
100,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 60gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 60gr
50,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 100gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 100gr
100,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10cm
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 30gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10cm
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 30gr
15,000₫
 Ca vạch 0,5l Ca vạch 0,5l
52,000₫
 Ca vạch 2l Ca vạch 2l
135,000₫

Ca vạch 2l

135,000₫

 Ca vạch 3l Ca vạch 3l
180,000₫

Ca vạch 3l

180,000₫

 Ca vạch AS 100-150ml Ca vạch AS 100-150ml
25,000₫
 Ca vạch AS 300ml Ca vạch AS 300ml
36,000₫
 Ca vạch AS 600ml Ca vạch AS 600ml
50,000₫
 Cào kem cán inox đen Cào kem cán inox đen
130,000₫
Thương Hiệu: TrốngTrung quốc
Kích Thước: 185mm x Ø40mm
Chất Liệu: 
Trọng Lượng: 110gr Thương Hiệu: TrốngTrung quốc
Kích Thước: 185mm x Ø40mm
Chất Liệu: 
Trọng Lượng: 110gr
45,000₫

Cào Kem xám

45,000₫

Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10x10x6
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 70gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10x10x6
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 70gr
48,000₫

Chuông lớn

48,000₫