Ca Sữa & Hủ Đá

Thương Hiệu: 
Kích Thước: 9x8x10
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 350gr Thương Hiệu: 
Kích Thước: 9x8x10
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 350gr
200,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 7x8x9
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 110gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 7x8x9
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 110gr
96,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 8x9x13
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 200gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 8x9x13
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 200gr
114,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10x12x16
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 280gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10x12x16
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 280gr
138,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 11x13x17
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 350gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 11x13x17
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 350gr
174,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 7x8x9
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 110gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 7x8x9
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 110gr
78,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 8x9x10
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 120gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 8x9x10
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 120gr
90,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 14x11x15
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 600gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 14x11x15
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 600gr
360,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15x13x16
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 1kg Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15x13x16
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 1kg
420,000₫
Thương Hiệu: 
Kích Thước: 15x15x17
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 1,4kg Thương Hiệu: 
Kích Thước: 15x15x17
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 1,4kg
360,000₫
Thương Hiệu: 
Kích Thước: 17x17x20
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 2kg Thương Hiệu: 
Kích Thước: 17x17x20
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 2kg
420,000₫