Khay & Nắp

<p>Thương Hiệu:  Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 36x27x5cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 1,8kg <p>Thương Hiệu:  Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 36x27x5cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 1,8kg
780,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 17cmx16cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 500gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 17cmx16cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 500gr
180,000₫

Khay bã

180,000₫

<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 30x40cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay nướng bánh mì được thiết kế có năm rãnh đặt bánh đều nhau và có kích thư <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 30x40cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay nướng bánh mì được thiết kế có năm rãnh đặt bánh đều nhau và có kích thư
450,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 30cmx40cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Nhựa&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 200gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc buff <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 30cmx40cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Nhựa&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 200gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc buff
50,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 35cmx50cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Nhựa&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 200gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc buff <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 35cmx50cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Nhựa&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 200gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc buff
70,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 60cmx48cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 4,6kg&nbsp;</p><p>Là dòng sản phẩm phục vụ cho thực đơn các món nướng, bỏ lò, chiên... &nbs <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 60cmx48cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 4,6kg&nbsp;</p><p>Là dòng sản phẩm phục vụ cho thực đơn các món nướng, bỏ lò, chiên... &nbs
2,160,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 40cmx50cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 3,4kg&nbsp;</p><p>Là dòng sản phẩm phục vụ cho thực đơn các món nướng, bỏ lò, chiên...&nbsp <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 40cmx50cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 3,4kg&nbsp;</p><p>Là dòng sản phẩm phục vụ cho thực đơn các món nướng, bỏ lò, chiên...&nbsp
1,650,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 60cmx48cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 4,6kg&nbsp;</p><p>Là dòng sản phẩm phục vụ cho thực đơn các món nướng, bỏ lò, chiên... &nbs <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 60cmx48cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 4,6kg&nbsp;</p><p>Là dòng sản phẩm phục vụ cho thực đơn các món nướng, bỏ lò, chiên... &nbs
1,950,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 40cmx50cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 3,4kg&nbsp;</p><p>Là dòng sản phẩm phục vụ cho thực đơn các món nướng, bỏ lò, chiên... &nbs <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 40cmx50cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 3,4kg&nbsp;</p><p>Là dòng sản phẩm phục vụ cho thực đơn các món nướng, bỏ lò, chiên... &nbs
1,400,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1,2kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1,2kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
199,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x100mm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong kh <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x100mm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong kh
380,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc
233,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1,2kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1,2kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
233,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1,5kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1,5kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
266,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x200mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1,6kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x200mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1,6kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
314,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x25mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x25mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc
116,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x40mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x40mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc
136,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc
149,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x65mm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khá <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x65mm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khá
320,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc
181,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc
181,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 650gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 650gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
129,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
142,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
142,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 800gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 800gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
171,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 800gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 800gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
194,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x200mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x200mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc
213,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x250mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 90gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x250mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 90gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
65,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x40mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x40mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
84,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
91,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
111,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
111,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 500gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 500gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
104,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 650gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 650gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
136,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x200mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 900gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x200mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 900gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
168,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
74,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 500gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 500gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
120,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 265x164x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 500gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 265x164x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 500gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
126,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 265x164x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 300gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 265x164x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 300gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
94,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 265x164x200mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:700gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 265x164x200mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:700gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
146,000₫