Buffet & Bình & Chân Rượu

<p>Thương hiệu: Atosa
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 40x40x21
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox 201
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 4.8kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Nồi hâm món ăn Buffet là thiết bị không thể thiếu tron <p>Thương hiệu: Atosa
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 40x40x21
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox 201
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 4.8kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Nồi hâm món ăn Buffet là thiết bị không thể thiếu tron
4,400,000₫
<p>Thương hiệu: Atosa
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 580x440x260mm
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox 201 - Nắp Kiếng
&nbsp;</p><p>Sử Dụng: Điiện 220v-50HZ
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng : 6,3kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>< <p>Thương hiệu: Atosa
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 580x440x260mm
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox 201 - Nắp Kiếng
&nbsp;</p><p>Sử Dụng: Điiện 220v-50HZ
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng : 6,3kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><
5,850,000₫
<p>Thương hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 25cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 0,5gr <p>Thương hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 25cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 0,5gr
650,000₫

Bảng điện

650,000₫

<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 20x30x52
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 2kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biến <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 20x30x52
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 2kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biến
1,500,000₫

Bình ATOSA đơn

1,500,000₫

<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38x33x53
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 8kg&nbsp;</p><p>Bình hâm nóng cafe được làm bằng chất liệu inox, phía dưới có hủ cồn để h <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38x33x53
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 8kg&nbsp;</p><p>Bình hâm nóng cafe được làm bằng chất liệu inox, phía dưới có hủ cồn để h
3,068,000₫

Bình cafe 12L

3,068,000₫

<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38x33x55
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 8,5kg&nbsp;</p><p>Bình hâm nóng cafe được làm bằng chất liệu inox, phía dưới có hủ cồn để <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38x33x55
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 8,5kg&nbsp;</p><p>Bình hâm nóng cafe được làm bằng chất liệu inox, phía dưới có hủ cồn để
3,422,000₫

Bình cafe 19L

3,422,000₫

<p>Thương hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 32x29x53&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 6,8kg&nbsp;</p><p>Bình hâm nóng cafe được làm bằng chất liệu inox, phía dưới có hủ cồn để hâ <p>Thương hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 32x29x53&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 6,8kg&nbsp;</p><p>Bình hâm nóng cafe được làm bằng chất liệu inox, phía dưới có hủ cồn để hâ
2,950,000₫

Bình cafe 6L

2,950,000₫

<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 24x36x65
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 4kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biến <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 24x36x65
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 4kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biến
3,120,000₫
<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 20x30x52
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa 
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 4kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biế <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 20x30x52
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa 
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 4kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biế
7,020,000₫
<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 20x30x52
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa 
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 3kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biế <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 20x30x52
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa 
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 3kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biế
4,680,000₫
<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 20x30x52
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa 
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng:2kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biến <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 20x30x52
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa 
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng:2kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biến
2,340,000₫
<p>Thương hiệu: Yufeh
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38x33x53
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 8kg&nbsp;</p><p>Bình đựng nước trái cây buffet nóng lạnh 12 lít được làm bằng inox cao cấ <p>Thương hiệu: Yufeh
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 38x33x53
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 8kg&nbsp;</p><p>Bình đựng nước trái cây buffet nóng lạnh 12 lít được làm bằng inox cao cấ
3,068,000₫
<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 20x30x52
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa 
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 4kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biế <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 20x30x52
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa 
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 4kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biế
3,600,000₫
<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 60x30x52
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 5,8kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biế <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 60x30x52
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 5,8kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biế
3,450,000₫
<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 55x35x60
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 5,8kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biế <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 55x35x60
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 5,8kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biế
2,400,000₫
<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 40x30x52
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 3,8kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biế <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 40x30x52
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 3,8kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biế
2,300,000₫
<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 35x26x60
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 3kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biến <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 35x26x60
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 3kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biến
1,200,000₫
<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 20x30x52
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 2kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biến <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 20x30x52
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox + nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 2kg&nbsp;</p><p>Bình Đựng Nước Ép Trái Cây Inox là sản phẩm được sử dụng phổ biến
1,150,000₫
<p>Thương hiệu: Yufeh
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 43x43x36
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox 201
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 6,8kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Nồi hâm món ăn Buffet là thiết bị không thể thiếu tron <p>Thương hiệu: Yufeh
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 43x43x36
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox 201
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 6,8kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Nồi hâm món ăn Buffet là thiết bị không thể thiếu tron
2,150,000₫
<p>Thương hiệu: Yufeh
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 57x41x34
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox 201
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 9,9kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Nồi hâm món ăn Buffet là thiết bị không thể thiếu tron <p>Thương hiệu: Yufeh
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 57x41x34
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox 201
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 9,9kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Nồi hâm món ăn Buffet là thiết bị không thể thiếu tron
2,450,000₫
<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 19x73
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 5,5kg&nbsp;</p><p>Chân rượu được thiết kế bằng chất liệu inox cáo cấp dùng để xô đá khi ngâm <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 19x73
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 5,5kg&nbsp;</p><p>Chân rượu được thiết kế bằng chất liệu inox cáo cấp dùng để xô đá khi ngâm
660,000₫
<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 19x73
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 5kg&nbsp;</p><p>Chân rượu được thiết kế bằng chất liệu inox cáo cấp dùng để xô đá khi ngâm r <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 19x73
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 5kg&nbsp;</p><p>Chân rượu được thiết kế bằng chất liệu inox cáo cấp dùng để xô đá khi ngâm r
700,000₫
<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 20x74
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 300gr&nbsp;</p><p>Chân rượu được thiết kế bằng chất liệu inox cáo cấp dùng để xô đá khi ngâm <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 20x74
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 300gr&nbsp;</p><p>Chân rượu được thiết kế bằng chất liệu inox cáo cấp dùng để xô đá khi ngâm
300,000₫
<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 20x75
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 4kg&nbsp;</p><p>Chân rượu được thiết kế bằng chất liệu inox cáo cấp dùng để xô đá khi ngâm r <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 20x75
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 4kg&nbsp;</p><p>Chân rượu được thiết kế bằng chất liệu inox cáo cấp dùng để xô đá khi ngâm r
620,000₫
<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 23x85
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 5kg&nbsp;</p><p>Chân rượu được thiết kế bằng chất liệu inox cáo cấp dùng để xô đá khi ngâm r <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 23x85
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 5kg&nbsp;</p><p>Chân rượu được thiết kế bằng chất liệu inox cáo cấp dùng để xô đá khi ngâm r
3,000,000₫
<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 10x10
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 100gr&nbsp;</p><p>Chén inox dùng đựng cồn phục vụ cho công dụng hâm nóng thức ăn nhà hàng, k <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 10x10
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 100gr&nbsp;</p><p>Chén inox dùng đựng cồn phục vụ cho công dụng hâm nóng thức ăn nhà hàng, k
60,000₫

Chén cồn

60,000₫

<p>Thương hiệu: Atosa
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 645x475x435mm
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox 201
&nbsp;</p><p>Sử Dụng: Cồn
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng : 12kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Nồi hâm món ăn Buffet <p>Thương hiệu: Atosa
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 645x475x435mm
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox 201
&nbsp;</p><p>Sử Dụng: Cồn
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng : 12kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Nồi hâm món ăn Buffet
4,956,000₫
<p>Thương hiệu: Atosa
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 645x475x435mm
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox 201
&nbsp;</p><p>Sử Dụng: Cồn
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng : 12kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Nồi hâm món ăn Buffet <p>Thương hiệu: Atosa
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 645x475x435mm
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox 201
&nbsp;</p><p>Sử Dụng: Cồn
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng : 12kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Nồi hâm món ăn Buffet
5,664,000₫
<p>Thương hiệu: Atosa
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 565x365x300mm
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox 201 - Nắp PC
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng : 5kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Nồi hâm món ăn Buffet là thiết bị không t <p>Thương hiệu: Atosa
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 565x365x300mm
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox 201 - Nắp PC
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng : 5kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Nồi hâm món ăn Buffet là thiết bị không t
3,500,000₫
<p>Thương hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 25x17&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 950gr&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Nồi điện - Nồi lẩu điện - nồi cơm điện lẩu, nấu canh, nấu mỳ thí <p>Thương hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 25x17&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 950gr&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Nồi điện - Nồi lẩu điện - nồi cơm điện lẩu, nấu canh, nấu mỳ thí
450,000₫
<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 50x33x17
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 600gr&nbsp;</p><p>Nắp đậy khay chuyên dùng để đậy khay trưng bày thứ ăn buffet, trưng bày <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 50x33x17
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 600gr&nbsp;</p><p>Nắp đậy khay chuyên dùng để đậy khay trưng bày thứ ăn buffet, trưng bày
480,000₫
<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 33x27x7
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Nắp đậy khay chuyên dùng để đậy khay trưng bày thứ ăn buffet, trưng bày <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 33x27x7
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Nắp đậy khay chuyên dùng để đậy khay trưng bày thứ ăn buffet, trưng bày
240,000₫
<p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 40x22
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 0,5kg <p>Thương hiệu: Trống
&nbsp;</p><p>Kích Thước: 40x22
&nbsp;</p><p>Chất Liệu: nhựa
&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 0,5kg
800,000₫