Hộp Gia Vị

Thương Hiệu: 
Kích Thước: 34x15x6
Chất Liệu: inox 100%
Trọng Lượng: 1kg

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quản gia vị Thương Hiệu: 
Kích Thước: 34x15x6
Chất Liệu: inox 100%
Trọng Lượng: 1kg

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quản gia vị
410,000₫
Thương Hiệu: 
Kích Thước: 29x23x6
Chất Liệu: inox 100%
Trọng Lượng: 950gr

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quản gia Thương Hiệu: 
Kích Thước: 29x23x6
Chất Liệu: inox 100%
Trọng Lượng: 950gr

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quản gia
526,000₫
Thương Hiệu: 
Kích Thước: 34x29x6
Chất Liệu: inox 100%
Trọng Lượng: 1,6kg

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quản gia Thương Hiệu: 
Kích Thước: 34x29x6
Chất Liệu: inox 100%
Trọng Lượng: 1,6kg

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quản gia
800,000₫
Thương Hiệu: 
Kích Thước: 45x29x6
Chất Liệu: inox 100%
Trọng Lượng: 1,8kg

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quản gia Thương Hiệu: 
Kích Thước: 45x29x6
Chất Liệu: inox 100%
Trọng Lượng: 1,8kg

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quản gia
1,050,000₫
Thương Hiệu: EAST
Kích Thước: 30x14x9
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 750gr

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo qu Thương Hiệu: EAST
Kích Thước: 30x14x9
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 750gr

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo qu
252,000₫
Thương Hiệu: EAST
Kích Thước: 38x15x9
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 900gr

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo qu Thương Hiệu: EAST
Kích Thước: 38x15x9
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 900gr

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo qu
264,000₫
Thương Hiệu: EAST
Kích Thước: 46x15x9
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 1kg

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quản Thương Hiệu: EAST
Kích Thước: 46x15x9
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 1kg

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quản
276,000₫
Thương Hiệu: OEM
Kích Thước: 49x16x9
Chất Liệu: nhựa cao cấp
Trọng Lượng: 1kg

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quả Thương Hiệu: OEM
Kích Thước: 49x16x9
Chất Liệu: nhựa cao cấp
Trọng Lượng: 1kg

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quả
240,000₫
Thương Hiệu: OEM
Kích Thước: 49x16x9
Chất Liệu: nhựa cao cấp
Trọng Lượng: 1kg

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quả Thương Hiệu: OEM
Kích Thước: 49x16x9
Chất Liệu: nhựa cao cấp
Trọng Lượng: 1kg

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quả
240,000₫
Thương Hiệu: OEM
Kích Thước: 49x16x9
Chất Liệu: nhựa cao cấp
Trọng Lượng: 1kg

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quả Thương Hiệu: OEM
Kích Thước: 49x16x9
Chất Liệu: nhựa cao cấp
Trọng Lượng: 1kg

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quả
252,000₫
Thương Hiệu: OEM
Kích Thước: 49x16x9
Chất Liệu: nhựa cao cấp
Trọng Lượng: 1kg

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quả Thương Hiệu: OEM
Kích Thước: 49x16x9
Chất Liệu: nhựa cao cấp
Trọng Lượng: 1kg

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quả
252,000₫
Thương Hiệu: OEM
Kích Thước: 49x16x9
Chất Liệu: nhựa cao cấp
Trọng Lượng: 1kg

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quả Thương Hiệu: OEM
Kích Thước: 49x16x9
Chất Liệu: nhựa cao cấp
Trọng Lượng: 1kg

Hộp nhựa đựng inox được thiết kế chuyên dùng đựng gia vị, mứt, trái cây. Sản phẩm vô cùng tiện lợi giúp đựng và bảo quả
264,000₫
Thương Hiệu: Stainless Steel 
Kích Thước: 22x12x9
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 700g

Sản phẩm thiết kế dạng hộp nhấn tự phục vụ dùng để đựng ống hút cho khách lấy tại quầy khi đem đi, phù hợp khi sử d Thương Hiệu: Stainless Steel 
Kích Thước: 22x12x9
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 700g

Sản phẩm thiết kế dạng hộp nhấn tự phục vụ dùng để đựng ống hút cho khách lấy tại quầy khi đem đi, phù hợp khi sử d
432,000₫
Thương Hiệu: 
Kích Thước: 20x15x7
Chất Liệu: nhựa cao cấp
Trọng Lượng: 200gr Thương Hiệu: 
Kích Thước: 20x15x7
Chất Liệu: nhựa cao cấp
Trọng Lượng: 200gr
220,000₫
Thương Hiệu: 
Kích Thước: 10x8
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 200gr

Hộp khuôn mẫu được làm bằng chất liệu inox, dùng đựng bông gòn tẩm cồn để sát trùng trước khi tiêm truyền hoặc sát trùng dụng cụ. Sản Thương Hiệu: 
Kích Thước: 10x8
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 200gr

Hộp khuôn mẫu được làm bằng chất liệu inox, dùng đựng bông gòn tẩm cồn để sát trùng trước khi tiêm truyền hoặc sát trùng dụng cụ. Sản
47,000₫
Thương Hiệu: 
Kích Thước: 7x6cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 100gr

Hộp khuôn mẫu được làm bằng chất liệu inox, dùng đựng bông gòn tẩm cồn để sát trùng trước khi tiêm truyền hoặc sát trùng dụng cụ. Sả Thương Hiệu: 
Kích Thước: 7x6cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 100gr

Hộp khuôn mẫu được làm bằng chất liệu inox, dùng đựng bông gòn tẩm cồn để sát trùng trước khi tiêm truyền hoặc sát trùng dụng cụ. Sả
30,000₫
Thương Hiệu: 
Kích Thước: 9x7
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 100gr

Hộp khuôn mẫu được làm bằng chất liệu inox, dùng đựng bông gòn tẩm cồn để sát trùng trước khi tiêm truyền hoặc sát trùng dụng cụ. Sản Thương Hiệu: 
Kích Thước: 9x7
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 100gr

Hộp khuôn mẫu được làm bằng chất liệu inox, dùng đựng bông gòn tẩm cồn để sát trùng trước khi tiêm truyền hoặc sát trùng dụng cụ. Sản
47,000₫