Bar

Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 8x12x16
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 200gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 8x12x16
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 200gr
168,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10x12x16
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 300gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10x12x16
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 300gr
206,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 11x13x17
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 350gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 11x13x17
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 350gr
228,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 7x8x9
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 110gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 7x8x9
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 110gr
96,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 8x9x10
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 120gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 8x9x10
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 120gr
110,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 8x9x13
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 200gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 8x9x13
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 200gr
114,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10x12x16
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 280gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10x12x16
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 280gr
138,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 11x13x17
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 350gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 11x13x17
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 350gr
174,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 7x8x9
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 110gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 7x8x9
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 110gr
78,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 8x9x10
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 120gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 8x9x10
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 120gr
90,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 20x3
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 100gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 20x3
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 100gr
75,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 22x3
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 100gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 22x3
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 100gr
75,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 50cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 50gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 50cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 50gr
160,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 25cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 20gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 25cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 20gr
18,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 28cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 25gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 28cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 25gr
20,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 19x8
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 50gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 19x8
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 50gr
38,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 19x8
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 60gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 19x8
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 60gr
60,000₫