Bar

Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 7x8x9
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 110gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 7x8x9
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 110gr
96,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 8x9x13
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 200gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 8x9x13
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 200gr
114,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10x12x16
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 280gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10x12x16
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 280gr
138,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 11x13x17
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 350gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 11x13x17
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 350gr
174,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 7x8x9
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 110gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 7x8x9
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 110gr
78,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 8x9x10
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 120gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 8x9x10
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 120gr
90,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 20x3
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 100gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 20x3
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 100gr
75,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 22x3
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 100gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 22x3
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 100gr
75,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 50cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 50gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 50cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 50gr
160,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 25cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 20gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 25cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 20gr
18,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 28cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 25gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 28cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 25gr
20,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 19x8
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 50gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 19x8
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 50gr
38,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 19x8
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 60gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 19x8
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 60gr
60,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 20x3
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 90gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 20x3
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 90gr
102,000₫

Chày bar inox

102,000₫

Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 24x3
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 170gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 24x3
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 170gr
78,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 24x3
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 200gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 24x3
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 200gr
78,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 20x2
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 100gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 20x2
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 100gr
72,000₫
 Đong rượu miệng cắt lớn Đong rượu miệng cắt lớn
27,000₫
 Đong rượu miệng cắt nhỏ Đong rượu miệng cắt nhỏ
24,000₫
 Đong rượu miệng cắt trung Đong rượu miệng cắt trung
25,000₫
 Đong rượu miệng viền lớn Đong rượu miệng viền lớn
33,000₫
 Đong rượu miệng viền nhỏ Đong rượu miệng viền nhỏ
32,000₫
 Đong rượu nhựa lớn Đong rượu nhựa lớn
22,000₫
 Đong rượu nhựa nhỏ Đong rượu nhựa nhỏ
16,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 26x19x46
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 1,5kg Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 26x19x46
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 1,5kg
1,300,000₫

Ép cam

1,300,000₫

 Gia vị 4( salad) Gia vị 4( salad)
125,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15x25x10
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 400gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15x25x10
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 400gr
100,000₫

Hộc bar

100,000₫

Thương Hiệu: 
Kích Thước: 20x15x7
Chất Liệu: nhựa cao cấp
Trọng Lượng: 200gr Thương Hiệu: 
Kích Thước: 20x15x7
Chất Liệu: nhựa cao cấp
Trọng Lượng: 200gr
220,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 14x11x15
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 600gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 14x11x15
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 600gr
360,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15x13x16
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 1kg Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15x13x16
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 1kg
420,000₫
Thương Hiệu: 
Kích Thước: 15x15x17
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 1,4kg Thương Hiệu: 
Kích Thước: 15x15x17
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 1,4kg
360,000₫
Thương Hiệu: 
Kích Thước: 17x17x20
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 2kg Thương Hiệu: 
Kích Thước: 17x17x20
Chất Liệu: inox 304
Trọng Lượng: 2kg
420,000₫
* THÔNG TIN CHUNG:
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 300 gram
Chất Liệu: Inox
Trọng Lượng: 30x27cm

Bạn đang tìm một phụ kiện để thớt một cách gọn gàng? Kệ đựng dao thớt inox 6 ngăn chính là lựa chọn hoà * THÔNG TIN CHUNG:
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 300 gram
Chất Liệu: Inox
Trọng Lượng: 30x27cm

Bạn đang tìm một phụ kiện để thớt một cách gọn gàng? Kệ đựng dao thớt inox 6 ngăn chính là lựa chọn hoà
170,000₫
 Lắc trà 350 Lắc trà 350
54,000₫
 Lắc trà 550 Lắc trà 550
70,000₫
 Lắc trà 750 Lắc trà 750
84,000₫
 Lắc trà nhựa 350 Lắc trà nhựa 350
48,000₫